هم اکنون ۱۱۸ عضو فعال در خبرنامه و ۳۰ سایت ثبت شده اند

آمار بازدید سایت و میزان اهمیت آن

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ آمار بازدید یک سایت در هر زمینه‌ای که باشد برای یک وب‌مستر اهمیت خواهد داشت. در واقع سایت تریبونی است که می‌خواهیم از طریق آن بهتر دیده شویم و جامعه هدفی را که می‌خواهیم سایت را رصد می‌کنند زیر نظر داشته باشیم. به‌طبع این که آمار سایت و بازدیدهایی که از آن انجام می‌شود در […]