تعداد کل مطالب سیاره ۲,۴۴۸ نوشته از ۴ سایت ثبت شده است

اجبار برای وجود تصویر شاخص در نوشته ها

08 تیر 1397 اگر شما سایتی داشته باشید که الزام برای وجود تصویر شاخص برای تمام نوشته ها وجود داشته باشد، می‌توانید از قطعه کد زیر استفاده کنید. با استفاده از این قطعه کد، اگر نویسنده فراموش کند که برای نوشته تصویر شاخص انتخاب کند نوشته او پیش نویس و از انتشار جلوگیری می‌شود. برای استفاده، کافیست قطعه