تعداد کل مطالب سیاره ۲,۴۲۶ نوشته از ۳ سایت ثبت شده است

ارورهای سری ۴۰۰

24 مهر 1400 هنگامی که کاربر یک درخواست نامعتبر به سرور ارسال می کند سرور نمیتواند درخواست را پردازش کند و کد وضعیت 400 را صادر میکند.علت ارور 400 معمولاً در نتیجه وارد کردن نشانی اینترنتی اشتباه در پنجره آدرس مرورگر یا اشتباه در آدرس پیوند هنگام ایجاد پیوند از صفحه به صفحه دیگر استتعداد بالای ارور 400