تعداد کل مطالب سیاره ۲,۴۴۸ نوشته از ۴ سایت ثبت شده است

اشتراک گذاری آسان در وردپرس با افزونه (Ultimate Social Media Plus (Social Media

31 تیر 1397 اشتراک گذاری در سایت های وردپرسی با استفاده از افزونه؛ در این پست به معرفی افزونه Ultimate Social Media Plus میپردازیم. اشتراک گذاری؛ Sharing در دنیا امروز با حجم وسیعی از اطلاعات روبرو هستیم که این اطلاعات دارای هرنوع متریالی مانند متن، صوت، فیلم توسط افرادی تولید میشوند؛ و توسط افراد خیلی خیلی بیشتری در [