تعداد کل مطالب سیاره ۲,۴۳۸ نوشته از ۴ سایت ثبت شده است

اضافه کردن دکمه “صفحه بعدی” یا Next Page به ویرایشگر وردپرس

26 خرداد 1398 با استفاده از کد زیر در فایل functions.php پوسته خود می توانید دکمه Next Page یا صفحه بعدی را به ویرایشگر وردپرس اضافه کنید . add_filter('mce_buttons','wysiwyg_editor'); function wysiwyg_editor($mce_buttons) { $pos = array_search('wp_more',$mce_buttons,true); if ($pos !== false) { $tmp_buttons = array_slice($mce_buttons, 0, $pos+1); $tmp_buttons [] = 'wp_page'; $mce_buttons = array_merge($tmp_buttons, array_slice($mce_buttons, $pos+1)); } [