هم اکنون ۱۱۸ عضو فعال در خبرنامه و ۳۰ سایت ثبت شده اند

اولین پروژه طراحی سایت را چطور بگیریم ؟

۱۷ مرداد ۱۴۰۰ بزرگترین دغدغه دانشجویان همیشه گرفتن اولین پروژه طراحی سایت است و من از وقتی که بصورت خصوصی تدریس می کردم و بعد در مجتمع فنی تهران و همین الان بچه‌های دوره جامع آموزش پشتیبانی سایت می بینم که بزرگترین دغدغه دانشجویان همین سوال سوال است که در این مقاله از زوایای مختلف به آن پرداختم