تعداد کل مطالب سیاره ۲,۴۴۸ نوشته از ۴ سایت ثبت شده است

بدست آوردن شناسه نوشته خارج از حلقه نوشته ها در وردپرس

11 خرداد 1398 برای به دست آوردن شناسه نوشته ، خارج از حلقه نوشته های وردپرس ، در صفحه single.php از کد زیر استفاده کنید . <?php global $wp_query; $postID = $wp_query->post->ID; ?>نوشته بدست آوردن شناسه نوشته خارج از حلقه نوشته ها در وردپرس اولین بار در راهنمای وردپرس. پدیدار شد.