تعداد کل مطالب سیاره ۲,۴۴۸ نوشته از ۴ سایت ثبت شده است

تعیین حداکثر طول عنوان مطالب یا نوشته ها در وردپرس

04 اردیبهشت 1398 با استفاده از کد زیر در فایل functions.php پوسته خود می توانید حداکثر تعداد کلمات دلخواهی را برای عنوان نوشته های وردپرس مشخص کنید . با اعمال کد زیر به فایل functions.php ، اگر در هنگام انتشار مطالب یا نوشته های وردپرس ، تعداد کلمات عنوان نوشته بیشتر از حد تعیین شده توسط شما باشد [