تعداد کل مطالب سیاره ۲,۴۴۸ نوشته از ۴ سایت ثبت شده است

حذف متاباکس نویسنده در قسمت ویرایش نوشته وردپرس

28 خرداد 1398 شاید تمام نوشته های وب سایت وردپرسی شما نیز مانند بسیاری از وب سایت های دیگر تنها توسط یک نویسنده که خود شما باشید ، نوشته شوند . در این حالت متاباکس یا جعبه ای که برای انتخاب نویسنده در قسمت ویرایش نوشته وردپرس وجود دارد ، بلااستفاده خواهد بود . شما می توانید [