تعداد کل مطالب سیاره ۲,۴۳۸ نوشته از ۴ سایت ثبت شده است

خطای The file you uploaded, wordpress-4.6.1-fa_IR.zip, contains a virus so the upload was canceled: Txt.Malware.Agent-1765011 FOUND

27 شهریور 1401 سلام دوستان جدیداً مشکلی که با آپلود وردپرس فارسی در سرورها وجود دارد و آن دیدن این پیام است : The file you uploaded, wordpress-4.6.1-fa_IR.zip, contains a virus so the upload was canceled: Txt.Malware.Agent-1765011 FOUND این خطای وردپرس، توسط افزونه wp-jalali ایجاد می شود که در بسته فارسی وردپرس پارسی وجود دارد. برای حل این