تعداد کل مطالب سیاره ۲,۴۴۸ نوشته از ۴ سایت ثبت شده است

خواندن وروردی متد post در PHP

03 فروردین 1398 برای خواندن مقدار داخل body در متد post شما می‌توانید با استفاده از php://input یا متغیر سراسری POST_$ به آن دسترسی داشته باشید. تفاوت دو روش بالا در این است که اگر وروردی شما به صورت form data باشد از POST_$ استفاده می‌کنید و اگر ورودی شما به صورت raw data (یعنی به صورت json)