تعداد کل مطالب سیاره ۲,۴۳۸ نوشته از ۴ سایت ثبت شده است

غیرفعال کردن بازتاب ها در نوشته های قدیمی وردپرس

10 مهر 1397 در نوشته قبلی در خصوص بازتاب ها و اینکه چه کاربردهایی دارند توضیحاتی ارائه شد و در نهایت به غیرفعال کردن آن اشاره شد. اما طبق آن توضیحات، غیر فعال کردن بازتاب ها تنها بر روی نوشته های جدید اعمال می شد و برای نوشته های پیش از آن همچنان امکان ارسال بازتاب وجود خواهد داشت. پس اگر [