تعداد کل مطالب سیاره ۲,۴۳۸ نوشته از ۴ سایت ثبت شده است

قرارداد پشتیبانی سایت

11 دی 1400 قرارداد پشتیبانی سایت چیست؟ قرارداد پشتیبانی سایت یک تفاهم نامه ضروری قانونی بین مشتری و پشتیبان است.این قرارداد شامل قیمت گذاری، محدوده کار طراحی، جدول زمانی برای تحویل کار، برنامه پرداخت، حقوق مالکیت معنوی، و سایر شرایط قانونی می باشد. هم مشتری و هم پشتیبان باید قرارداد را امضا کنند تا از نظر قانونی لازم