تعداد کل مطالب سیاره ۲,۴۹۵ نوشته از ۴ سایت ثبت شده است

قرار دادن اولین تصویر به عنوان تصویر شاخص

08 اسفند 1395 ممکن است نویسنده سایت تصویر شاخصی را انتخاب نکرده باشد و شما بخواهید در صورتی که نویسنده تصویر شاخصی را انتخاب نکرد، به صورت پیشفرض  اولین تصویر اضافه شده به نوشته را عنوان تصویر شاخص قرار دهید. این مورد در بسیاری از مواقع مانند سایت های خبری دارای کاربر است. برای این کار تنها کافیست