تعداد کل مطالب سیاره ۲,۴۴۸ نوشته از ۴ سایت ثبت شده است

مرتب کردن get_categories بر اساس آخرین نوشته ها

25 تیر 1396 سلام. اخیر سوال جالبی در Stackoverflow پرسیده شد مبنی بر اینکه چطور می توان موضوعات دریافتی از تابع get_categories را بر اساس آخرین نوشته ها مرتب کنیم. به عنوان مثال اگر نوشته A در موضوع CAT1 و سپس نوشته B در موضوع CAT2 منتشر شد ترتیب نمایش دسته ها CAT2 و CAT1 باشد. اولین راهی