تعداد کل مطالب سیاره ۲,۴۲۶ نوشته از ۳ سایت ثبت شده است

معنی مشتری محور بودن در کسب و کار چیست؟

04 تیر 1401 در معنای واقعی کلمات وقتی صحبت از “مشتری محور بودن خدمات” به میان می آید یاد چیزی می افتیم که خیلی آشنا است… “کمک کردن به مردم”. همانطور که صدای تلفظ این کلمات هم برای مردم قابل توجه است، خود عملی که این کلمات آن را توصیف کرده اند همان چیزی است که میتواند در […]