تعداد کل مطالب سیاره ۲,۴۴۸ نوشته از ۴ سایت ثبت شده است

نظرسنجی ۲۰۱۶ وردپرس

30 مهر 1395 هر سالِ وردپرس نظرسنجی برای کاربران سیستم مدیریت محتوای وردپرس قرار میدهد تا وضعیت این سیستم را در بین کاربران آن بررسی کند.     شرکت در نظرسنجی وردپرس شما هم می‌توانید با شرکت در WordPress 2016 Survey به تیم وردپرس کمک کنید.نوشته نظرسنجی ۲۰۱۶ وردپرس اولین بار در ایستگاه وردپرس پدیدار شد.