تعداد کل مطالب سیاره ۲,۴۴۸ نوشته از ۴ سایت ثبت شده است

وارد کردن اطلاعات از فایل CSV به جدول mysql

22 دی 1397 فرض کنید که اطلاعاتی را در یک فایل CSV ذخیره کرده اید و حال می خواهید که این اطلاعات را به جدول دیتابیس انتقال دهید. در این نوشته به این می پردازیم که چطور می شود این کار را با استفاده از دستور LOAD DATA INFILE به جداول mysql وارد کرد. در اینجا فرض کنید