تعداد کل مطالب سیاره ۲,۴۴۸ نوشته از ۴ سایت ثبت شده است

ویژگی Event در ساختار Dom

14 تیر 1401 event هم یک موجودیت در ساختار dom می باشد که به ازای هر HTML Object یک سری Attribute یا ویژگی خواهیم داشت که یکی از آن ها Event های موجود در آن HTML Object می باشد. به ازای اجرا (trigger) یک Javascript Event بر روی یک HTML Object سیستم نسبت به اجرا (trigger) شدن این […]نوشته ویژگی Event در ساختار Dom اولین بار در گنوتک. پدیدار شد.