تعداد کل مطالب سیاره ۲,۴۴۸ نوشته از ۴ سایت ثبت شده است

پنهان‌سازی ورود مدیر سایت

04 تیر 1400 پنهان‌سازی ورود برای مدیران سایت یکی از الزاماتی است که باید در راستای ارتقای امنیت سایت، انجام شود. امنیت هر سایت را می‌توان چهارچوب اصلی در هر سایتی دانست. مجموعه‌ای از ربات‌ها و هکرها همیشه در اینترنت درحال تلاش برای ورود به هسته اصلی مدیریت سایت می‌باشند. هکرها و ربات‌ها در صورتی که بتوانند به […]