تعداد کل مطالب سیاره ۲,۴۴۸ نوشته از ۴ سایت ثبت شده است

چگونه با مشتری ناراضی و خشمگین صحبت کنیم؟

05 تیر 1401 در ارتباط با مشتری ناراضی کلمات خشن نشان دهنده درون افراد است. شکایات مشتریان هم همیشه نشانه اینست که چیزی اشتباه است. پس دست به کار شوید و دل مشتریان را بدست بیاورید. باید بانید که خشمگین شدن مشتری همیشه بد نیست چون می‌توان سخنان خشن را نوعی بازخورد عالی و مفید قلمداد کرد. به […]