تعداد کل مطالب سیاره ۲,۴۴۸ نوشته از ۴ سایت ثبت شده است

Bounce rate چیست؟

30 فروردین 1401 Bounce rate چیست : ضریب بازگشت یا نرخ پرش به معنی تعداد کاربرانی است که پس از ورود به سایت بدون دیدن هیچ صفحه دیگری از آن خارج میشوند. درصد خروج به میزان حضور آنها در صفحه بستگی ندارد و تنها فاکتور برای سنجش، جذابیت سایت از دید کاربران است. Bounce rate چیست؟ میزان موفقیت […]