تعداد کل مطالب سیاره ۲,۴۲۶ نوشته از ۳ سایت ثبت شده است

HTML Element Node

04 تیر 1401 هر سند html از ساختار های مختلفی تشکیل شده است. این ساختار به صورت درختی است و هر قسمت از این ساختار یک موجودیت خاص می باشد که خود می تواند موجودیت های متفاوتی را تشکیل دهد. در ساختار بالا اصلی ترین موجودیت های متشکل از dom دو مورد HTML Element , Element Node می […]نوشته HTML Element Node اولین بار در گنوتک. پدیدار شد.