تعداد کل مطالب سیاره ۲,۴۲۶ نوشته از ۳ سایت ثبت شده است

Javascript FormData

24 مرداد 1401 FormData شئ است که یک سری مقادیر را به صورت key,value برای RequestBody فراهم می آورد. استفاده اصلی آن برای کار با form Element است اما می توان به صورت مستقل هم یک سری داده را با آن انتقال داد . در نهایت این داده ها به شئ XMLHttpRequest پاس داده می گردد جهت ارسال […]نوشته Javascript FormData اولین بار در گنوتک. پدیدار شد.