تعداد کل مطالب سیاره ۲,۴۴۸ نوشته از ۴ سایت ثبت شده است

JavaScript Object Basic

22 مهر 1401 اشیا یک ساختمان داده مهم در جاوا اسکریپت است که به صورت کلید مقدار یک سری داده (Data or Property) و یک سری عملکرد (Functionality or Method) مرتبط به یک موجودیت را درخود جای داده است . این نوع داده بسیار کاربردی خواهد بود اگر داده ها و عملیات های موجود در برنامه بسیار نزدیک […]نوشته JavaScript Object Basic اولین بار در گنوتک. پدیدار شد.