تعداد کل مطالب سیاره ۲,۴۴۸ نوشته از ۴ سایت ثبت شده است

Javascript Symbol

06 دی 1401 در جاوا اسکریپت ما دو دسته داده داریم . دسته اول Primitive است و دسته دوم non-primitive است. داده های از نوع Primitive می توان به داده های ساده مثل String , Number , Null , Undefined , Boolean می باشد. دسته دوم مثل Array , Object می باشد که به آن None-Primitive می گوییم. […]نوشته Javascript Symbol اولین بار در گنوتک. پدیدار شد.