تعداد کل مطالب سیاره ۲,۴۹۵ نوشته از ۴ سایت ثبت شده است

Javascript Variable Scope

31 مرداد 1401 هر statement بر اساس جایگاهی از کد که در آن قرار گرفته است سطح دسترسی به سایر قسمت های کد دارد که به آن Scope می گوییم. این سطح دسترسی شامل توابع و متغیر ها و کلاس ها و سایر statement ها می شود.سطوح دسترسی معمولا بر اساس عمق تعیین می شوند. هر scope بلوک […]نوشته Javascript Variable Scope اولین بار در گنوتک. پدیدار شد.