تعداد کل مطالب سیاره ۲,۴۴۸ نوشته از ۴ سایت ثبت شده است

Math and Arithmetic logic in JavaScript

28 اردیبهشت 1401 اعداد در برنامه نویسی کاربردهای بسیار زیادی دارند. مهم ترین شناسه یک موجودیت یک عدد است که به آن Identifier می گوییم که به اختصار id یا ID در منطق های برنامه نویسی است . رشته های تصادفی برای یکتا کردن موجودیت ها و المان ها از هم با استفاده از ترکیب حروف و اعداد […]نوشته Math and Arithmetic logic in JavaScript اولین بار در گنوتک. پدیدار شد.