هم اکنون ۳۶ عضو فعال در خبرنامه و ۵ سایت ثبت شده اند