هم اکنون ۴۴ عضو فعال در خبرنامه و ۵ سایت ثبت شده اند