هم اکنون ۶۶ عضو فعال در خبرنامه و ۵ سایت ثبت شده اند