هم اکنون ۷۸ عضو فعال در خبرنامه و ۱۲ سایت ثبت شده اند