تعداد کل مطالب سیاره ۲,۴۹۵ نوشته از ۴ سایت ثبت شده است

آشنایی با پنل مخفی تنظیمات وردپرس!

23 فروردین 1396 در وردپرس پنل مخفی وجود دارد که می توانید با وارد کردن آدرس آن به صفحه ای وارد شوید که می توانید بسیاری از تنظیمات سایت خود را از آنجا مدیریت کنید. بعنوان مثال گاهی در هنگام استفاده از قالب ها، احتیاج به این داریم که تصاویر را به صورت Full-size بارگذاری نماییم (اغلب توسط […]