تعداد کل مطالب سیاره ۲,۴۴۸ نوشته از ۴ سایت ثبت شده است

آمار بازدید سایت و میزان اهمیت آن

20 اردیبهشت 1400 آمار بازدید یک سایت در هر زمینه‌ای که باشد برای یک وب‌مستر اهمیت خواهد داشت. در واقع سایت تریبونی است که می‌خواهیم از طریق آن بهتر دیده شویم و جامعه هدفی را که می‌خواهیم سایت را رصد می‌کنند زیر نظر داشته باشیم. به‌طبع این که آمار سایت و بازدیدهایی که از آن انجام می‌شود در […]