هم اکنون ۱۱۸ عضو فعال در خبرنامه و ۳۱ سایت ثبت شده اند

اجبار برای وجود تصویر شاخص در نوشته ها

۰۸ تیر ۱۳۹۷ اگر شما سایتی داشته باشید که الزام برای وجود تصویر شاخص برای تمام نوشته ها وجود داشته باشد، می‌توانید از قطعه کد زیر استفاده کنید. با استفاده از این قطعه کد، اگر نویسنده فراموش کند که برای نوشته تصویر شاخص انتخاب کند نوشته او پیش نویس و از انتشار جلوگیری می‌شود. برای استفاده، کافیست قطعه