هم اکنون ۱۱۸ عضو فعال در خبرنامه و ۲۸ سایت ثبت شده اند

اعتبار سنجی کد ملی در Go

۱۴ بهمن ۱۳۹۷ جالب است که بدانید کد ملی افراد دارای ساختار خاصی است و از روی این ساختار می‌توان اعتبار سنجی کد ملی را انجام داد. اگر شما هم در پروژه GoLang کد ملی کاربر را دریافت می‌کنید، می‌توانید با استفاده از کد زیر، آن را اعتبار سنجی کنید. کدملی را بصورت یک رشته عددی (و نه