تعداد کل مطالب سیاره ۲,۴۴۸ نوشته از ۴ سایت ثبت شده است

ایجاد ابزارک دلخواه در داشبورد وردپرس

11 خرداد 1398 با استفاده از کد PHP زیر در فایل functions.php پوسته سایت وردپرس خود ، می توانید یک ابزارک دلخواه را به داشبورد مدیریت وردپرس اضافه کنید . <?php function your_dashboard_widget() { ?> <h3>Hello WordPress user!</h3> <p>Fill this with HTML or PHP.</p> <?php }; function add_your_dashboard_widget() { wp_add_dashboard_widget( 'your_dashboard_widget', __( 'Widget Title!' ), 'your_dashboard_widget' ); [