تعداد کل مطالب سیاره ۲,۴۴۸ نوشته از ۴ سایت ثبت شده است

ایجاد خوراک RSS جداگانه برای هردسته بندی در وردپرس

01 فروردین 1398 اغلب اوقات مدیران وب سایت های وردپرسی علاقه دارند که به ازای هر دسته بندی یک خوراک RSS جداگانه داشته باشند ، زیرا برخی کاربران وب سایت ، تنها برای مشاهده یا خواندن نوشته های یک یا چند دسته بندی خاص به وب سایت آنها سر می زنند و به خاطر همین مطلب بهتر است ، [