هم اکنون ۱۱۸ عضو فعال در خبرنامه و ۳۰ سایت ثبت شده اند

ایده‌ها را اجرایی کنید، سخت اما ممکن

۱۳ شهریور ۱۴۰۰ با وارد شدن به سن نوجوانی و تمام شدن دوران کودکی، افراد به جستجو‌ی روشی خواهند بود که تا بتوانند آرزوهایی که در دوران کودکی برای خودشان متصور شده‌اند را اجرایی کنند. در دنیای امروز شوربختانه رسیدن به اکثر آرزوهای کودکی در گرو پول می‌باشد و افراد با علم بر این، باید انتخاب شغل کرده […]