تعداد کل مطالب سیاره ۲,۴۴۸ نوشته از ۴ سایت ثبت شده است

بدست آوردن آدرس صفحه جاری در وردپرس

17 فروردین 1394 در وردپرس تابعی برای بدست آوردن آدرس صفحه جاری وجود ندارد، اما با روشهایی میتوان به آن رسید.نوشته بدست آوردن آدرس صفحه جاری در وردپرس اولین بار در وردپرس پارسی پدیدار شد.