هم اکنون ۱۱۸ عضو فعال در خبرنامه و ۳۱ سایت ثبت شده اند

بدست آوردن شناسه نوشته خارج از حلقه نوشته ها در وردپرس

۱۱ خرداد ۱۳۹۸ برای به دست آوردن شناسه نوشته ، خارج از حلقه نوشته های وردپرس ، در صفحه single.php از کد زیر استفاده کنید . <?php global $wp_query; $postID = $wp_query->post->ID; ?>نوشته بدست آوردن شناسه نوشته خارج از حلقه نوشته ها در وردپرس اولین بار در راهنمای وردپرس. پدیدار شد.