تعداد کل مطالب سیاره ۲,۴۹۵ نوشته از ۴ سایت ثبت شده است

بهترین راه ارتباط با کاربران

29 خرداد 1400 بهترین راه ارتباط با کاربران فرم‌هایی هستند که می‌توانیم با قرار دادن آن‌ها در سایت و گرفتن اطلاعات از بازدیدکنندگان رابطه‌ای مستقیم با آن‌ها ایجاد کرد. کاربر وارد سایت شما می‌شود و اگر نتواند با شما ارتباط بگیرد. دیگر این امکان وجود نخواهد داشت تا دوباره بتواند جذب سایت شما بشود. به صورت عمومی در […]