تعداد کل مطالب سیاره ۲,۴۴۸ نوشته از ۴ سایت ثبت شده است

بهینه سازی نرخ پرش ایمیل و افزایش نرخ تبدیل

03 تیر 1401 با امید به نتیجه گرفتن و برنامه ریزی برای دستیابی به هدفی خوب، کمپین های ایمیل خود را تشکیل داده اید و استراتژی بازاریابی ایمیلی خود را آغار کرده اید.  اما وقتی به نرخ پرش نگاه میکنید، می بینید که حتی ایمیل های شما نتوانسته اند دست کاربران برسند، چرا؟ احتمالا لیست ایمیل خوبی ندارید، بنابراین […]