تعداد کل مطالب سیاره ۲,۴۹۵ نوشته از ۴ سایت ثبت شده است

تعیین حداکثر ذخیره خودکار نوشته های وردپرس

13 دی 1397 یکی از مواردی که باعث رشد سریع حجم بانک اطلاعاتی وردپرس می شود ، ذخیره های خودکار یا اتوماتیکی است که توسط وردپرس از هر نوشته ایجاد می شود . این تعداد ذخیره های خودکار نوشته ها با هر بار ویرایش نوشته بیشتر می شوند و ممکن است به ازای هر نوشته به 20 [