هم اکنون ۱۱۸ عضو فعال در خبرنامه و ۲۸ سایت ثبت شده اند

تعیین حداکثر طول عنوان مطالب یا نوشته ها در وردپرس

۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ با استفاده از کد زیر در فایل functions.php پوسته خود می توانید حداکثر تعداد کلمات دلخواهی را برای عنوان نوشته های وردپرس مشخص کنید . با اعمال کد زیر به فایل functions.php ، اگر در هنگام انتشار مطالب یا نوشته های وردپرس ، تعداد کلمات عنوان نوشته بیشتر از حد تعیین شده توسط شما باشد [