تعداد کل مطالب سیاره ۲,۲۹۷ نوشته از ۲۸ سایت ثبت شده است

جلسه ۶: نحوه ورود به مدیریت وردپرس

01 دی 1400 در جلسه پیش یاد گرفتید که چطور نصب وردپرس روی هاست را انجام دهید همچنین با وردپرس آشنا شدید و مباحث پایه ای آن را یاد گرفته اید. در این جلسه ورود به مدیریت وردپرس را یاد خواهید گرفت و پیشخوان وردپرس را مشاهده کنید. همچنین یک نگاه کلی به مدیریت وردپرس خواهیم داشت تا […]