تعداد کل مطالب سیاره ۲,۴۲۸ نوشته از ۳ سایت ثبت شده است

جلوگیری از جستجو در برگه های وردپرس

04 شهریور 1397 در حالت پیش فرض اگر عبارتی را در وردپرس جستجو کنید، سیستم بین تمامی نوشته ها و برگه های منتشر شده شروع به جستجو خواهد کرد. حال ممکن است برای برخی افراد این گزینه چندان مناسب نباشد و بخواهند جستجو تنها بین نوشته ها صورت گیرد. بنابراین باید جستجو در داخل برگه ها را [