هم اکنون ۱۱۸ عضو فعال در خبرنامه و ۳۰ سایت ثبت شده اند

خواندن وروردی متد post در PHP

۰۳ فروردین ۱۳۹۸ برای خواندن مقدار داخل body در متد post شما میتوانبد با استفاده از php://input یا با استفاده از متغیر سراسری POST_$ به آن دسترسی داشته باشید. فرق دو متغیر بالا در این است که اگر وروردی شما به صورت form data باشد از POST_$ استفده میکنید و اکر ورودی شما به صورت raw data باشد،