تعداد کل مطالب سیاره ۲,۴۳۸ نوشته از ۴ سایت ثبت شده است

دریافت همه اطلاعات نوشته (Meta Data) در وردپرس

26 فروردین 1398 با استفاده از تابع زیر در فایل functions.php پوسته سایت وردپرسی خود ، می توانید همه اطلاعات مرتبط با یک نوشته را بدست آورید . function get_post_meta_all($post_id){ global $wpdb; $data = array(); $wpdb->query(" SELECT `meta_key`, `meta_value` FROM $wpdb->postmeta WHERE `post_id` = $post_id "); foreach($wpdb->last_result as $k => $v){ $data[$v->meta_key] = $v->meta_value; }; return $data; } [