تعداد کل مطالب سیاره ۲,۴۴۸ نوشته از ۴ سایت ثبت شده است

فرم تماس افزونه ضروری یک سایت

21 اردیبهشت 1400 فرم تماس از ضروریاتی است که هر سایت باید داشته باشد، فرض کنید به عنوان یک بازدید کننده وارد سایتی با هر موضوعی می‌شوید، چنانچه فرم تماس یا فرم ارتباطی در سایت نبینید ناخودآگاه از سایت دلسرد می‌شوید. با توجه به اینکه امروزه رقابت تنگاتنگی بین سایت‌های ارائه دهنده خدمات وجود دارد مطمئنا سایتی که […]