تعداد کل مطالب سیاره ۲,۲۹۷ نوشته از ۲۸ سایت ثبت شده است

قرارداد پشتیبانی سایت

11 دی 1400 قرارداد پشتیبانی سایت چیست؟ قرارداد پشتیبانی سایت یک تفاهم نامه ضروری قانونی بین مشتری و پشتیبان است.این قرارداد شامل قیمت گذاری، محدوده کار طراحی، جدول زمانی برای تحویل کار، برنامه پرداخت، حقوق مالکیت معنوی، و سایر شرایط قانونی می باشد. هم مشتری و هم پشتیبان باید قرارداد را امضا کنند تا از نظر قانونی لازم