هم اکنون ۱۱۸ عضو فعال در خبرنامه و ۳۰ سایت ثبت شده اند

قرار دادن اولین تصویر به عنوان تصویر شاخص

۰۸ اسفند ۱۳۹۵ ممکن است نویسنده سایت تصویر شاخصی را انتخاب نکرده باشد و شما بخواهید در صورتی که نویسنده تصویر شاخصی را انتخاب نکرد، به صورت پیشفرض  اولین تصویر اضافه شده به نوشته را عنوان تصویر شاخص قرار دهید. این مورد در بسیاری از مواقع مانند سایت های خبری دارای کاربر است. برای این کار تنها کافیست